Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI YAYASAN PESANTREN

Pembina Yayasan                     :  KH. Koko Komarudin Ruhiat, BA

Pengawas Yayasan                   :  KH. Ubaidillah Ruhiat, BA

Ketua Yayasan                           :  KH. A. Bunyamin Ruhiat, Drs., M.SI

Sekretaris Yayasan                   :  KH. Acep Adang Ruhiat, Drs., M.Si

Bendahara Yayasan                 :  H. Agus Saeful Bahri, S.Pd.I

STRUKTUR ORGANISASI PONDOK PESANTREN CIPASUNG

  1. Pimpinan Pesantren         :  KH. A. Bunyamin Ruhiat, Drs., M.SI
  2. Kesekretariatan                 

Koordinator                          :  Drs. Agus Rahmatul Wahab

Ketua                                      :  A. Zenal Muttaqin, S.Ag., M.SI

Wakil Ketua                          :  Heru Nugraha, M.Pd.I

  • Keamanan dan Ketertiban

Koordinator                          :  KH. Ubaidillah Ruhiat, BA

Ketua Harian                        :  Agung Dawami

  • Pendidikan dan Organisasi

Koordinator                          :  Drs. KH. Acep Adang Ruhiat, M.Si

Ketua                                      :  Dr. Asep Nursyamsi, S.Ag., M.SI

Wakil Ketua                          :  Deni Muhammad Anshori, ST

  • Kebersihan dan Sanitasi Lingkungan

Koordinator                          :  KH. Koko Komarudin Ruhiat, BA

Ketua                                      :  Afrijal

Wakil Ketua                          :  Rizal Firdaus

  • Peribadatan, Humas dan Tamu

Koordinator                          :  Drs. KH. Abdul Chobir, MT

Ketua                                      :  Ahmad Surahmin, M.Pd.I

Wakil Ketua                          :  Furqon Taufiq, M.Pd

  • Bakat dan Kreasi Santri

Koordinator                          :  H. Agus Saeful Bahri, S.Pd.I

Ketua                                      :  Hari Sofian Sauri, S.Pd

Wakil Ketua                          :  M. Idad Maulana Zain, S.Pd

  • Majma’ Lughah

Koordinator                          :  Drs. Agus Rahmatul Wahab            

Ketua                                      :  M. Idad Maulana Zain, S.Pd

Wakil Ketua                          :  Deden Muamar Kadafi, S.Pd

  1. Majelis Tahkim

Koordinator                          :  Drs. Agus Rahmatul Wahab            

Ketua                                      :  Achmad Fuady, S.Sy

Wakil Ketua                          :  Ahmad Fauzi Pangestu, SH

  • Tim Medis dan Kesehatan

Koordinator                          :  dr. H. Jajang Rudi Haman 

Ketua                                      :  Asep Khaeruddin, Al-Ayubi

Wakil Ketua                          :  Nurwahyudin